Şcolile şi grădiniţele din Coldău şi Figa, la rând

Parte nelipsită din planurile anuale ale administraţiei locale, cartierele Becleanului au prevăzute şi acum lucrări de întreţinere ori planuri de investiţii destinate creării sau menţinerii vieţii comunităţilor locale la standardele unor localităţi dinamice.

Cu fonduri alocate din bugetul oraşului sau derulate prin programe de finanţare extra, Beclenuţul, Coldăul, Figa, Rusu de Jos şi Valea Viilor au trasate obiective clare încă de la constituirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2018.

Subiect de campanie electorală în 2016, modernizarea şcolilor generale şi a grădiniţelor din Coldău (14 preşcolari) şi Figa (43 şcolari şi preşcolari) se află acum printre cele mai importante planuri ale Primăriei pentru anul în curs, ca o completare a modernizărilor substanţiale făcute în sectorul educaţiei locale în ultimul timp, campusul de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” fiind cea mai consistentă. Rezolvările au venit prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, din sursele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de unde s-au alocat un milion de lei pentru reabilitarea totală a instituţiei din Coldău şi 1,2 milioane de lei pentru cea din Figa.

Pe lângă acestea, toate satele aparţinătoare au stabilite lucrări de alimentare cu apă şi/sau canalizare, pietruire de drumuri şi întreţinere la străzi şi la iluminat public; staţii de pompare sunt prevăzute la Coldău, Figa şi Rusu de Jos, investiţii în agroturism – la Figa, asfaltare şi amenajări de infrastructură – pe Valea Viilor, drum de legătură cu Băile Figa şi pod peste pârâul Meleş – la Rusu de Jos.