Peste 100 de elevi din Beclean, în faţa primului examen al vieţii lor

Un drum se încheie, altul se deschide pentru 120 de absolvenţi ai clasei a VIII-a de la Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi” (77) şi Colegiul Naţional “Petru Rareş” (43) din Beclean. După ce au participat la festivităţile de finalizare a anului şcolar şi au predat cheia cunoaşterii colegilor mai mici cu o clasă, elevii aflaţi la terminarea gimnaziului intră de luni în febra Evaluărilor Naţionale. Cu rezultatele obţinute aici, cei mai mulţi vor merge la liceu, în urma unui proces de selecţie în care contează, în proporţie de 80 la sută, nota obţinută la examen, iar 20 la sută, media generală a ultimilor patru ani de şcoală.

Calendarul Evaluării începe luni, 11 iunie, cu proba scrisă la limba română, şi continuă miercuri, 13 iunie, cu verificarea cunoştinţelor de matematică, pentru ca joi, 14 iunie, să fie rândul minorităţilor naţionale să-şi dovedească abilităţile dobândite la limba maternă.
Rezultatele vor fi afişate în 19 iunie, iar contestaţiile se fac în aceeaşi zi, între orele 14.00-19.00; soluţionările vor veni între 20 şi 22 iunie, notele finale urmând să fie afişate în 23 iunie. Potrivit unui ordin de ministru, nota obţinută după recorectarea lucării rămâne definitivă dacă diferenţa între aceasta şi rezultatul iniţial este mai mică de 50 de sutimi.

Reguli

Evaluarea începe la ora 9.00, când se deschid plicurile sigilate, cu subiecte, însă elevii trebuie să intre în sălile de exeman la ora 8.30, în baza tabelelor afişate pe uşă, cu ordinea în banci (câte unul în bancă). Copiilor le este interzis accesul în clasă cu manual, notiţe, rezolvări de subiecte, calculatoare sau alte mijloace electronice care i-ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor sau la comunicarea cu exteriorul. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen şi notarea lucării cu 1.