Ministerul Educaţiei a schimbat regulile gradaţiei de merit; la Beclean, zeci de profesori beneficiari

Un ordin emis recent de Ministerul Educaţiei Naţionale (nr. 3.633/03.05.2018) aduce reguli noi pentru sesiunea 2018 de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat.

Elementele de noutate faţă de sesiunea de concurs din 2017 constau în stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 posibile pentru atribuirea acestui drept financiar, concomitent cu creşterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare: performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor și elevilor distinși la olimpiade și concursuri școlare, participarea – în calitate de autor/coautor – la elaborarea de manuale școlare și alte resurse educaționale, rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate.

Potrivit calendarului oficial, profesorii candidaţi trebuie să-și depună dosarele în perioada 21 mai – 12 iunie 2018, iar pe 27 iulie inspectoratele afișează rezultatele, admişii urmând să intre în drepturi începând cu data de 1 septembrie 2018.

Zeci de profesori din Beclean beneficiază în prezent de gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea a 25 de procente la salariul de bază pentru fiecare persoană aflată în situaţie. Liceul Tehnologic Agricol Beclean are două cadre didactice remunerate în acest fel, Liceul Tehnologic “Henri Coandă” – un dascăl, Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi” 16, iar Colegiul Naţional “Petru Rareş” – 22.