GAL Beclean a prelungit termenul de accesare a sprijinului european pentru comunităţile marginalizate

Asociaţia Parteneriat Grupul de Acţiune Locală “Ţinutul Haiducilor” a anunţat prelungirea, până la 9 iulie 2018, a apelului de selecţie pentru accesarea Măsurii 7-M 7.2 a6B SDL “Servicii sociale integrate”, ce vizează sprijinirea pe bani europeni a comunităţilor marginalizate şi pentru îmbătrânirea activeă.

Parte din strategia de dezvoltare locală, aceasta prevede o alocare financiară de 307.703,44 euro, suma maxima nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect fiind de maxim 200.000 de euro; intensitatea sprijinului este de 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică.

Beneficiarii eligibili sunt: unităţile administrativ-teritoriale din oraşul Beclean şi comunele pe teritoriul cărora există resurse balneare; comune din teritoriul GAL şi asociaţii ale acestora; ONG-uri constituite conform legislației în vigoare; GAL Ţinutul Haiducilor (dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese).

Pragul minim de selecţie este de: 90 puncte pentru proiect Componenta A, 35 puncte pentru proiect Componenta B.

Data limită de depunere a proiectelor este 9 iulie 2018, ora 14.00, la sediul Asociaţiei Partener GAL “Ţinutul Haiducilor” din Beclean, zona de agrement Figa, numărul 22, deschis de luni până vineri între orele 10.00 şi 14.00.